Jiří Landa

6.

Jiří Landa

mistr sdělovací a zabezpečovací techniky

KANDIDÁT
KDO JSEM

Mistr sdělovací a zabezpečovací techniky, bývalý starosta Litoměřic

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Zažil jsem dobu, kdy se o dění ve společnosti a obcích rozhodovalo na stranických sekretariátech, proto jsem po společenských změnách v r.1989 uvítal možnost a pocítil povinnost ovlivnit dění okolo sebe a veřejně se angažovat. Za důležitou považuji vyváženost různých oblastí, ať už např. mezi sportem a kulturou, mezi ekonomikou, podnikáním a sociální oblastí a službami, mezi rozvojem průmyslu a dopravy a zelení a volnočasovými aktivitami…

Profesně mě vítr zavál na železnici, kde jsem prošel v oboru zabezpečovací techniky postupně různými pozicemi od dělníka zabezpečovacích zařízení až po funkci inženýra železniční dopravy. Během této profesní kariéry jsem si doplnil odborné vzdělání dálkovým studiem nástavby na SPŠ elektrotechnické v Praze.

V r.1994 jsem byl zvolen do litoměřického zastupitelstva a do funkce zástupce starosty s gescí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství, v r.1998 jsem se stal starostou Litoměřic. V této funkci jsem si prošel povodněmi 2002 a následně jsem další dvě volební období do r. 2010 vykonával jako místostarosta. Poté jsem se vrátil k práci na železnici a v zastupitelstvu města jsem pak pokračoval jako řadový zastupitel do r.2018.

ŽIVOTOPIS

V Litoměřicích jsem se narodil, absolvoval povinnou školní docházku i vystudoval gymnázium, nicméně jsem vyrůstal ve Skalici. V Litoměřicích žiji od prosince 1980, poté, co jsem se oženil.

S manželkou Marií jsme vychovali pět dětí. Ve volném čase se věnuji celoživotnímu koníčku včelaření a zahradě. Rád fotografuji, nejčastěji asi našich pět vnoučat.