Mgr. František Černý

>
>
Mgr. František Černý

2.

Mgr. František Černý

ministerský rada na MPO ČR, specialista na rozvojové projekty ve stavebnictví 

KANDIDÁT
KDO JSEM

Ministerský rada na MPO ČR, místopředseda KDU-ČSL Litoměřice, člen krajského výboru KDU-ČSL Ústeckého kraje, specialista na rozvojové projekty ve stavebnictví a zavadění metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů (metoda BIM), včetně veřejných soutěží a externích oponentur pro projekty financové z EU v Technologické agentuře ČR (TAČR)

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Práce, zkušenosti

Pracuji v současné době jako ministerský rada na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v Praze, v Odboru stavebnictví a stavebních hmot, oddělení: rozvojové projekty ve stavebnictví a podílím se na realizaci projektu „Strategie zavádění metodiky informačního modelování staveb (BIM) pro potřeby veřejných zadavatelů“, financovaného z operačního programu Zaměstnanost (OPZ), jehož gestorem je MPSV. 

Dále působím jako externí hodnotitel (oponent) evropských projektů v Technologické agentuře ČR (TAČR) a vypracovávám oponentní posudky ve veřejných soutěžích, které vyhlašuje TAČR. 

V minulosti jsem pracoval na různých pozicích v oblasti státní (veřejné) správy v oblasti EU fondů a soukromém sektoru se zaměřením na oblast zdravotnictví. 

 

Proč kandiduji a čemu se chci věnovat

Své zkušenosti z oblasti Evropských fondů a stavebnictví bych rád využil ve prospěch města Litoměřice, zejména s ohledem na efektivnější a průhlednější financování všech investičních akcí, které město Litoměřice plánuje uskutečnit v letech 2022 – 2026. 

V Litoměřicích bydlím a žiju 10 let a vnímám jako problém nedostatek obecních (městských) bytů pro ty, kdo potřebují pomoci – zejména mladí lidé, kteří v současné době nemají často na hypotéky. Proto je zapotřebí vytvořit zejména portfolio rozjezdových (startovacích) bytů, které by se mladým lidem pronajaly na dobu pěti let na základě smlouvy s městem Litoměřice. 

Pro výstavbu bytů je třeba využít i dotační prostředky EU i národních zdrojů ČR s tím, že je třeba nahradit rozprodané městské byty a nastartovat moderní bytovou politiku města. 

 

Moje motto je: „Slušná politika jako křesťanská služba“. 

 

Proč mě volit

Chci prosazovat křesťansko-demokratické principy a slušnou politiku v Litoměřicích a ČR.

 

Oblasti mého zájmu

* Výzkum, vývoj, inovace

* Regionální rozvoj 

* Evropské fondy

* Stavebnictví 

 

ŽIVOTOPIS

* Žiji v Litoměřicích: od prosince 2012 (předtím v Pelhřimově). 

* Pracovník státní správy (oblast Evropských fondů a stavebnictví). 

* 43 let, ženatý, 1 dítě (dcera)

 

Narodil jsem se v Pelhřimově, kde jsem vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou (obor: strojírenská technická administrativa) a následně jsem vystudoval Teologickou fakultu v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě v letech 1997 – 2003, obor Učitelství náboženství a etiky, následně Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě v letech 2003 – 2006, obor Informatika a výpočetní technika.

Mezi mé zájmy samozřejmě patří moje rodina a malá dcerka, turistika, cestování (po ČR i v zahraničí), rád jezdím na kole a mám rád malé pejsky (jezevčíky). Rád vypomáhám při charitativních akcích např. pro Hospic sv. Štěpána.