Mgr. Ondřej Marek

>
>
Mgr. Ondřej Marek

3.

Mgr. Ondřej Marek

sociální pracovník, OSVČ

KANDIDÁT
KDO JSEM

Sociální pracovník, OSVČ, člen Komise sociálních věcí a zdravotnictví Litoměřice (2020 – 2022)

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Práce, zkušenosti 

  • Národní pedagogický institut – Podpora škol a doučování 
  • Ministerstvo pro místní rozvoj – Agentura pro sociální začleňování 
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor ochrany práv dětí 
  • praxe v sociální práci – streetwork, pobytové a ambulantní služby prevence a péče, praxe na orgánu sociálně-právní ochrany dětí
  • vázaný zástupce s licencí České národní banky – samostatně výdělečná činnost 

 

Proč kandiduji

Kandiduji proto, že se nestačí jen dívat, nic nedělat nebo nesouhlasit. Je potřeba  šlápnout do kroku a jít řešení aktivně naproti. Navíc v Litoměřicích existují témata, která jsou uchopena nesprávně, a to chci změnit. 

 

Jaké programové body mám „na starost“

Ujal jsem se bodů sociálních věcí, školství, zdravotnictví a otevřené a spolupracující radnice. V posledních dvou bodech na tématech pracujeme společně s dalšími kolegy v rámci koalice. 

 

Čemu se chci věnovat v komunální politice

Sociální politice města, školství, zdravotnictví, rozpočtu a hospodaření města. 

 

Dosavadní zkušenosti v komunální politice

V letech 2014- 2018 jsem byl členem kulturní komise při radě města Litoměřice, od roku 2019 jsem členem sociální komise při radě města Litoměřice. Vzhledem k omezenému rozsahu činnosti komisí se práce v komisi často smršťovala na hodnocení žádostí o granty a přidělení parkovacích míst nebo seniorského bydlení. 

ŽIVOTOPIS

Narodil jsem se v Litoměřicích, kde jsem vystudoval Gymnázium Josefa Jungmanna, studiem jsem pokračoval v oboru sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v bakalářském stupni a v magisterském stupni ve stejném oboru se zaměřením na Řízení a supervizi v sociálních a zdravotnických organizacích na Univerzitě Karlově. V současné době se snažím dokončit studium na Fakultě sociálně ekonomické v oboru Ekonomika a management. 

Ve volném čase se věnuji svému zvířeti – papoušici Ladě, také rád chodím za kulturou a baví mě společná setkání s přáteli nad deskovými hrami. Dříve jsem se věnoval mimojiné i sportovnímu společenskému tanci, kde jsme s partnerkami vytančili výkonnostní třídy B.