PhDr. Lenka Simerská

>
>
PhDr. Lenka Simerská

1.

PhDr. Lenka Simerská

socioložka, expertka na trh práce a odměňování na MPSV ČR

KANDIDÁT
KDO JSEM

Narodila jsem se v Táboře, ale moje srdce zcela jistě patří Litoměřicím. Zde žiji víc než 13 let a vychovávám svého dospívajícího syna.

Jako socioložka a expertka na pracovní trh se zaměřuji na zlepšování podmínek na trhu práce, diverzitu všeobecně, rovné příležitosti žen a mužů, work-life balance a společenskou odpovědnost firem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co mám v politice za sebou?

Za Stranu Zelených jsem poprvé kandidovala v roce 2014, kdy jsem se stala členkou místní organizace. V roce 2018 jsem byla zvolena zastupitelkou za koalici Zelení a Piráti. Získali jsme 11,1 % hlasů a stali se třetím nejúspěšnějším volebním uskupením v Litoměřicích. Za 4 roky v opozici jsem nasbírala spoustu cenných zkušeností včetně vhledu do toho, jak věci na radnici fungují. Pravidelně jsem přispívala do Radničního zpravodaje.

Kandidovala jsem také v krajských volbách 2020 v Ústeckém kraji, jako Zelení jsme se zapojili do koaličního uskupení Spojenci pro Kraj. Aktuálně jsem členkou Komise Rady Ústeckého kraje pro transformaci, vědu, výzkum a energetiku. Tady je pár mých myšlenek k Ústeckému kraji. Jako lídryně kandidátky jsem vedla Zelené i do parlamentních voleb 2021, svoje názory jsem komunikovala třeba tady.

Měly by se Litoměřice učit jinde?

Určitě ano. Spousta věcí, které u nás nejsou dobře řešené, jinde vymysleli a nakonec zvládli. Sdílení zkušeností je nejlepší metodou zlepšování samosprávy měst.

Sama spolupracuji se zastupitelkou kraje Faxe v Dánsku, Camillou Meyer, se kterou se pravidelně vzájemně navštěvujeme. V Dánsku čerpám zkušenosti z fungování komunální a krajské politiky. Mají chytrá řešení zdravotní situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání i sociálně-enviromentální programy. Velmi inspirativní je hlavně praktické fungování dánské demokracie a vyspělost jejich komunikace, kdy protistrany vedou dialog nikoli nenávistný osobní boj.

Camilla Meyer v Litoměřicích prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci pro model školního stravování, který nyní v rámci svého mandátu realizuje. Ovšem se zdravější a pestřejší kuchyní.

Čemu věřím a co pro to dělám?

🔘 Komunikace a zase komunikace

Věřím v sílu dobré komunikace. Jsem přesvědčená, že jedině možnost vyjasnit si postoje a získat informace z přímých zdrojů je lékem na desinformace, na rozdělování společnosti a také na špatné rozhodování bez kontroly veřejnosti. Proto ráda organizuji a moderuji diskuse, třeba k situaci mladých lékařů v kontextu aktuální kauzy prodeje litoměřické nemocnice „Jsou lékaři u nás ohrožený druh?

🔘 Umění Země

Každoročně pořádám v Litoměřicích unikátní akci Umění Země, letos bude už po sedmé. Je to  land-art (neboli umění na zemi ve volném prostoru), spojuje principy udržitelnosti jako je kompostování a přírodní cykly se setkáním a relaxací, a upozorňuje na různé nešvary ve veřejném prostoru.

🔘 Škola jako základ

Škola je základ, jakkoli otřepaně to zní. Život města, sociální soudržnost, budoucí prosperitu, to všechno obrovsky ovlivňuje. Jsem pro pestrou nabídku kvalitních vzdělávacích programů a podporuji Ústeckou komunitní nadaci pro bono koučováním v programu rozvoje učitelů a vedení škol.

V roce 2009 jsem dala impulz vzniku sdružení rodičů, kteří chtěli stejně jako my pro své děti kvalitní vzdělávání. Z tohoto setkávání se zformovala Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s. a dnes díky ní funguje už zavedená a vyhledávaná Svobodná základní škola, kde jsem hrdou členkou školské rady.

🔘 Ženy do politiky

Snažím se motivovat ženy, aby vstupovaly do politiky a veřejného života. Mluvím o tom třeba v rozhovoru Žena v zenu. Jsem přesvědčená o tom, že politická kultura a vývoj celé země i našich měst by vypadal jinak, kdyby byly ženy více zastoupeny ve vedení. Popravdě, je to mnohdy docela extrém. Aktuálně jsem 4 roky byla v zastupitelstvu města Litoměřice jediná žena a během předchozích období to nebylo se zastoupením žen o moc lepší.

Proto jsem založila platformu pro ženy v komunální politice napříč stranami pojmenovanou LibuShe. Od prvního setkání v roce 2018 se kolegyně političky sjely do Litoměřic už několikrát. Pokaždé mám skvělou zpětnou vazbu, že vzájemné sdílení jim dodává sílu a odvahu.

ŽIVOTOPIS

Narodila jsem se v Táboře, žila převážně v Praze a okolí, a v Litoměřicích jsem definitivně zakotvila s rodinou v roce 2009. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě.

Pracuji jako socioložka se zaměřením na zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti žen a mužů, diverzitu, work-life balance, společenskou odpovědnost firem a odměňování. Od roku 2016 se věnuji problému nerovností v odměňování žen na českém trhu práce. O tématech své práce často mluvím v médiích.

Jaké jsou moje zájmy

Ve volném čase se věnuji permakultuře a malému ekologickému chovu. Mojí velkou vášní je taky práce na sobě neboli osobní rozvoj. Zajímají mě metody práce s lidmi na posouvání vnitřních limitů. K tomu patří i koučování, kterému se věnuji od roku 2014, i když v poslední době kvůli nedostatku času jen příležitostně.

Dost času věnuji i dobrovolné činnosti a práci v zájmu veřejném nebo profesním. Jsem členkou poradních orgánů a odborných komisí:

  • Rady programu Zéta, Technologické agentury ČR;
  • komise programu Active Citizens Fund v ČR Advokační a watchdogové aktivity (předsedkyně);
  • výborů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů;
  • poroty TOP Odpovědná firma Byznysu pro společnost;
  • Rady Ústeckého kraje pro transformaci, vědu, výzkum a energetiku;
  • profesních organizací v ČR i mezinárodních.

 

Mám moc ráda umění ve všech podobách a stará řemesla. Zajít na koncert, výstavu nebo řemeslný jarmark to je moje. Když najdu trochu času, tak ráda sama tvořím.