Aktivní bytová politika

>
>
Aktivní bytová politika
CO BUDEME PROSAZOVAT

Bytová krize sílí a dostupné bydlení v Litoměřicích je nedostatkové. Problém mají zejména mladí a lidé s nižšími příjmy. Chceme nahradit rozprodané městské byty a nastartovat moderní bytovou politiku města.  

Pronajímání městských bytů učiníme transparentním.

Najdeme cesty k výstavbě obecních startovacích bytů pro mladé rodiny na území Litoměřic. Aktivně se zasadíme o výstavbu bytů a to i s využitím dotačních prostředků EU i národních zdrojů ČR.

Stavět budeme odpovědně, s využitím moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů a spolu s byty zajistíme příslušnou občanskou vybavenost.