Odpady

CO BUDEME PROSAZOVAT

Nastavíme chytrou odpadovou politiku. Už žádné hromady a přeplněné kontejnery, ze kterých lítá nepořádek po ulicích. Zavedeme automatizované sledování stavu naplněnosti kontejnerů.
Občané úspěšně třídí, na tom chceme stavět a posunout se k podpoře redukce používání obalů a podpoře bezobalu. Podpoříme projekty cirkulární ekonomiky jako je nábytková banka.
V maximální možné míře nahradíme plasty udržitelnými řešeními. Do podmínek záboru veřejného prostranství pro akce a na velkých akcích podpořených městem bude podmínkou třídění odpadu a upřednostňované bezplastové řešení občerstvení.
S odpady budeme zacházet jako se strategickou surovinou pro tepelné využití a druhotné zpracování. Chceme je naplno využít a tím získat pro město další finanční prostředky.
Budeme podporovat kompostování bioodpadu a vybudujeme městskou kompostárnu.