Otevřená spolupracující radnice

>
>
Otevřená spolupracující radnice
CO BUDEME PROSAZOVAT

Zavedeme online diskusní platformu, kde se budou občané moci vyjádřit ke všemu, co chtějí radnici sdělit.

Zapojíme úřad do platformy Otevřená města pro kyberbezpečnost, transparentnost, a opensource digitalizaci.

Nastavíme maximální otevřenost radnice vůči občanům, a to včetně uživatelského rozklikávacího rozpočtu až na úroveň faktur a zveřejňování materiálů, u kterých tomu nebrání zákonné normy, včetně materiálů z Rady města. 

Budeme naslouchat občanům a nastavíme veřejná projednání důležitých otázek. Výstupy z těchto projednání nebudou končit v šuplíku, ale budeme je zahrnovat do rozhodování. Budeme monitorovat průběh zpracování návrhů veřejnosti, a informovat o realizacích, komunikovat případné překážky, a prezentovat konečné výsledky. 

Chceme průhledně hospodařit s městským majetkem. Zabráníme nevýhodným prodejům nemovitostí. V oblasti veřejných zakázek chceme, aby celá zadávací dokumentace byla včas a s předstihem online (např. na profilu zadavatele). Přímé zakázky bez soutěže budou nutnou výjimkou. Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace a na principy udržitelnosti už v zadání.

Po zkušenostech s prací v opozici chceme nastavit férovou komunikaci se všemi zastupiteli a vrátit do města vzájemný respekt a spolupráci.