Péče o veřejný prostor a zeleň 

>
>
Péče o veřejný prostor a zeleň 
CO BUDEME PROSAZOVAT

Městská zeleň už dávno není jen ozdoba, ale nutnost! Hraje zásadní roli pro klima a zdraví obyvatel. Významně snižuje prašnost, rozbíjí tepelné ostrovy zástavby a ochlazuje prostor.

Zeleň ve městě musí být efektivní, nízkoúdržbová a udržitelná, s ohledem na potřeby občanů i městskou přírodní různorodost. Vše proto, abychom dokázali příznivě ovlivnit klima ve městě.

Chceme zapojit veřejnost do vytváření zelenějších Litoměřic. Vytvoříme návody, co je možné ve které lokalitě individuálně vysadit s ohledem na inženýrské sítě, životnost a údržbovost druhů rostlin.

Veřejným prostranstvím vyhlásíme konec betonu a asfaltu. Všechny nevyužité plácky, zastaralá hřiště a zbytečně holé plochy účelně zazeleníme a vrátíme do nich život a pestrost pro hry dětí.

Tam, kde to jde, a takovým míst je ve městě celá řada, nebudeme sekat trávu nakrátko.

Okrasnou výsadbu kruhových objezdů a parkových úprav budeme volit pestrou a z navzájem se podporujících rostlin, nevyžadujících náročnou údržbu, závlahu a přesazování, a to vše tak, aby místa plnila funkci okrasnou, povznášela město esteticky a zároveň zadržovala vodu a ochlazovala město.