Udržitelná a bezpečná energetika

>
>
Udržitelná a bezpečná energetika
CO BUDEME PROSAZOVAT

Vytvoříme strategický plán udržitelné a bezpečné energetiky pro město.

Vytvoříme provázanou síť komunitní energetiky, ke které se budou moci připojit občané města a která ochrání uživatele před výkyvy cen energií.

Zajistíme tak úspory finančních prostředků za energie pro veřejné budovy (školy, úřady, příspěvkové organizace atd.).