Zdravotnictví

CO BUDEME PROSAZOVAT

Situace ve zdravotnictví není v Litoměřicích jednoduchá. Město se zbavilo nemocnice, nesouhlasili jsme s tím a aktivně jsme vystupovali proti tomuto kroku. Nyní je však dokonáno a musíme nakládat se situací takovou, jaká je. Chceme proto zahájit pravidelná jednání s vlastníkem litoměřické nemocnice a hájit tak zájmy a potřeby našich obyvatel zejména v oblasti rozsahu a kvality poskytované péče a moderního vybavení litoměřické nemocnice. 

Vytvoříme a budeme aktivně používat analýzu zdraví obyvatel v Litoměřicích. Je to klíčový výchozí dokument pro vyhodnocení potřebnosti zdravotní péče pro obyvatele města.

Personální situace ve zdravotnictví není příznivá, chceme proto aktivní podporou ze strany města zatraktivnit práci v litoměřické nemocnici a podpořit tak nejen nové mladé lékaře a sestry, ale i jejich zkušenější kolegy. 

Zastaralý centrální příjem v nemocnici již nevyhovuje potřebám pacientů ani zdravotnického personálu. Podpoříme proto aktivity vlastníka litoměřické nemocnice v oblasti dobudování centrálního příjmu a emergency.

K nemocnici mají mít obyvatelé dobrý přístup a za parkování u nemocnice by neměl být vybírán poplatek. Zabráníme proto plánům na zpoplatnění parkovacích stání u litoměřické nemocnice.

Zaktualizujeme Zdravotní plán města Litoměřic a budeme průběžně informovat občany o jeho vyhodnocování.

Vhodnými nástroji budeme motivovat lékaře k provozování aktuálně nedostatkových ambulancí a specializovaných pracovišť ve městě.

Budeme podporovat preventivní zdravotní programy ve školách a mezi všemi skupinami obyvatel.